Analyzing banking risk: a framework for assessing corporate governance and risk management: Analiza i upravljanje bankovnim rizicima. Buy Analiza i upravljanje bankovnim rizicima by Sonja Brajovic-Bratanovic (ISBN : ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free. References [1] Banka za meÄ‘unarodne namire: Dobre prakse za upravljanje [2 ] Greuning, H. () Analiza i upravljanje bankovnim rizicima: pristupi za.

Author: Zolojind Disar
Country: Saint Lucia
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 23 May 2004
Pages: 391
PDF File Size: 14.81 Mb
ePub File Size: 14.88 Mb
ISBN: 495-4-67181-805-5
Downloads: 82914
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vum

Granice, boje, nazivija i ostaie informacije prikazane na kartama unutar ovog djeia ne podrazumijevaju iii sugeriraju misljenje Svjetske banke o pravnom statusu bilo kojeg teritorija, podrsku iii prihvacanje takvih granica.

Analiza i upravljanje bankovnim rizicima

Glavni su ciljevi upravljanja novcanim sredstvima i odnosa s bankama optimizacija planiranja novcanih sredstava te olaksanje izravne abrade tijeka sredstava. Molimo opisite odnose s donositeljima propisa kao i znacajne sporove, ako ruzicima ima. Zaposlenici koji su za to zaduzeni uprxvljanje. Gotovina i novcana sredstva kod sredisnje banke a valuta aa potpuno konvertibilna valuta ab nekonvertibilna val uta b ostala salda kod sredisnje banke ba obvezne rezerve i raCuni vezani za rezerve be obracunski racuni c drugi valutni iznosi 2.

Struktura bilance stanja 4. Jasno, najboiji nacin da se ubiazi rizik poravnanja jest posjedovanje sigumog i djeiotvomog piatnog sustava.

Prima li i zahtijeva li visi menadzment i uprava podatke utemeljene na riziku na redovnoj osnovi?

Alexa Actionable Analytics for the Web. Koji su vasi planovi za odrzavanje rninimalnog zakonskog kapitala uvaiavajuCi dosadasnji razvoj i planove buducega sirenja? Koje su najhitnije potrebe razvoja za vasu banku sto se tice ovog podrucja? Nadzome vlasti bi trebale razmotriti tocnu prirodu rizika ukljucenih te predvidjeti ispravni pristup prema njima. Upravlnanje uzajamno djelovanje menadzmenta banke i odbora za utvrdivanje njezine politike, odgovornost za utvrdivanje politike i ciljeva banke, dodjelu ovlastenja i odgovornosti, unutrasnjih sustava i postupaka pregleda rezultata poslovanja te rizicia pouzdanosti.

  KONVENTA EVROPIANE E TE DREJTAVE TE NJERIUT PDF

Koliko je medubovno trziste snazno? Je li vasa banka plasirala ikakve zajmove po uvjetima razlicitim od uobicajenih cijene iii usmjerenje?

ViewInside – Analiza i upravljanje bankovnim rizicima

Zadrzana dobit na pocetku razdoblja Neki od rizika vezanih za tu dvojnu zadacu su: Odgovomost kvantitativne strategije ukljucuje razvoj i sastavljanje mjesecnih grafikona analize trzista, pracenje i sirenje trzisnih stavova i pokazatelja raspolozenja trzisnih stratega i sudionika na trzistu te sustavnu sintezu i razglasavanje investicijskog istrazivanja i stavova.

Zisni rizik razlikuje od trzista do trzista. Pravovremeni i pouzdani podaci Mnogi bankovni sustavi ne stvaraju pravovremne i pouzdane podatke za unutarnju i vanjsku upotrebu.

Rizici na tom podrucju smatraju se najvisima kada dolazi anaiza rucnih intervencija. Ova je razlicitost u pravilu posljedica bankovnij kao i pravnog i ekonomskog okruzenja pojedine zemlje. MRS 37 namece sljedece obveze i moguce obveze: Koje su najhitnije potrebe razvoja vase banke sto se tice ovog rizicnog podrucja? Pristup ekonomicnijem financiranju moze biti pod utjecajem stopa i razlika, aktivnosti konkurencije na trzistu, potraznje za kreditima, kreditnog rangiranja banke te lokalnog okruzenja tj.

Neovlastene transakcije ili promjene bi mogle tj.

Imenujte osobu iii skupinu zaduzenu za osiguranje da se strategije ispravno primjenjuju. Koje su vase prednosti sto se tice ovog rizicnog podrucja? Osim zahtjeva drugih MRS-ova, racun dobiti i biljeske ukljucuju: Tradicionalne su operativne funkcije sljedece: Te bi analize intemo morali provoditi ekonomisti i financijski analiticari te vanjski tr2isni strucnjaci i strucnjaci iz te struke.

  COORDINATE GEOMETRY SL LONEY SOLUTIONS PDF

Ti bi padaci marali ukljucivati mjerenja rezultata rada i rizika kaa sto su trajanje, asjetjivast, mjeru izlazenasti riziku izrazenu modelam rizicne vrijednasti engl. Dadatna padrucja adgavarnasti ukljucuju: Institucionalna klasifikacija odreduje nadleznosti donosenja propisa i nadzora pojedinih institucija te odgovarajuci tretman utvrdivanja propisa, npr. Kako se cesto sastaje ALCO?

Documents & Reports

Opisile mjeru u kojoj se u prihode uzima obracunala rizidima nenaplacena kamala – posebice ako se la nenaplacena kamata odnosi na zajmove koje vi iii banka odobravale kategorijama podstandardnog rizika iii nizim kalegorijama.

Koliko banka ima zaposlenih tablica 5. Vidi takoder kulturu upravljanja rizicima, poglavlje 4. Profitabilnost Korisnici ne posjeduju dostatne podatke da bi procijenili financijski rezultat profitabilnost banaka. Koje je glavno poslovno usmjerenje banke i koja su mu glavna podrucja proizvodnje?

Branding/Logomark

U nekim zemljama postoji mijesani sustav izravnog anlaiza koji se temelji na suradnji izmedu nadzomika i vanj skih revizora. Analiza ukupne uspjesnosti poslovanja i daljnja razrada prema pojedinim cimbenicima jest postupak rastavljanja ukupnog povrata na niz primarnih rizicnih cimbenika da bi se kvantificirao opseg u kojem su odluke o kljucnim rizicima kao sto su sektorska struktura ulaganja, odabir vrijednosnica i rizik standarda iii upravljacki rizik doprinijele rezultatima portfelja.

Ispitivanje na lieu mjesta moze imati razlicite oblike ovisno o veliCini i strukturi neke banke, raspolozivim resursima te obavijestenosti, znanju i iskustvu nadzomika. Reinzenjering tvrtke, Hammer, Champy, RasCianjenje operativnih prihoda i rashoda 7.